ثبت نام آزمایشگاه

سامانه درمانگاه تخصصی ژنتیک دکتر فقیهی با سامانه ارسال نمونه بیان ژن پارس
هماهنگ می باشد. لذا جهت ثبت نام آزمایشگاه از آدرس زیر اقدام نمایید:

.: ورود به صفحه ثبت نام :.