کاربردهای تشخیصی NGS در ایمونوژنتیک

با پیشرفت تکنولوژی، (Next Generation Sequencing (NGS تبدیل به یک جایگزین بسیار مناسب و اقتصادی برای توالی یابی Sanger جهت تعیین (Human Leukocyte Antigen (HLA شده است. به طوریکه با این روش می توان از نتایج مبهم حاصل از روش Sanger و سایر روش های مرسوم جلوگیری کرد؛ به علاوه با وجود قابلیت multiplexing می توان تا 380 نمونه متفاوت را به صورت هم زمان از نظر لکوس های HLA-A و B و DRB1 را با تفکیک بسیار بالا به میزان 19 رقم در تنها یک بار توالی یابی و در کمترین زمان ممکن مورد بررسی قرار داد؛ که همین خصوصیت گویای کارآمدی بالای این روش است. قابلیت کلونال NGS در توالی یابی، یکی از مزایای اصلی تعیین دقیق HLA است؛ قابلیتی که با شناسایی آلل های جدید HLA و وجود آلل های متفاوت، بهیچ عنوان نمی توان بوسیله توالی یابی Sanger و یا سایر روش ها(به علت نتایج مبهم توالی یابی ) دست یافت.
کاربردهای متفاوت تعیین HLA 1-انجام اعمال پیوند 2- بررسی کایمریسم 3- شناسایی بیماری های اتوایمیون و تحقیقات مرتبط با آن 4- درمان های مبتنی بر واکسیناسیون بوسیله پپتیدها در سرطان 5- مطالعات ژنتیک جمعیت 6- بررسی بیان ژن های لوکوس HLA
روش های مرسوم جهت تعیین HLA 1- روشSequence Specific Primers (SSP) 2-روش Sequence Specific Oligonucleotide Probe (SSOP) 3- توالی یابی به روش Sanger
هر سه روش مبتنی بر شناسایی پلی مورفترین جایگاه HLA یعنی سایت شناسایی کننده آنتی ژن یا ARS است. که بر اساس استانداردهای موجود، اگزون های 2 و 3 ازژن های HLA کلاس I و اگزون 2 از HLA کلاس II از ارزش بالینی بالاتری برخوردارند و سایر لوکوس های HLA به علت اهمیت در ظاهر کمتر و عدم صرفه اقتصادی متاسفانه مورد بررسی قرار نمی گیرند. در صورتی که وجود اطلاعات کامل در رابطه با HLA جهت انجام پیوندهای متفاوت به خصوص سلول های بنیادی مغز استخوان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در صورتی که دو مزیت بسیار مهم تکنولوژی NGS یعنی شناسایی حالت cis یا trans بودن پلی مورفیسم-ها و بررسی تمام لوکوس HLA و بهره مندی از اطلاعات سایر ژنها همچون: ژنهای G، ژن های تاثیرگذار بر تنظیم سیستم ایمنی، DRB3/4/5 و HLA DP به صورت همزمان؛ می تواند در مدیریت و درمان بیماران و پیشبرد هر چه بهتر تحقیقات زیست-پزشکی بسیار ارزشمند باشد. در این میان درمانگاه تخصصی ژنتیک دکتر فقیهی اولین و تنها ارائه کننده توالی یابی NGS با روش Illumina و با به روزترین دستگاه ها و زبده ترین متخصصان علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک پزشکی در قطب پزشکی جنوب کشور، شیراز، آماده ارائه خدمت به تمامی مراکز درمانی و تحقیقاتی در زمینه ژنتیک پیوند است. به علاوه این مرکز افتخار دارد در سایر زمینه های ژنتیک مولکولی و پزشکی با تمامی پزشکان، متخصصین ژنتیک مولکولی و پزشکی و سایر محققین علوم زیست شناسی و پزشکی همکاری نماید. تعدادی از خدمات قابل ارائه توسط این مرکز عبارتند از: مشاوره ژنتیک به افراد در خطر بیماری های ژنتیکی، سیتوژنتیک (سلولی و مولکولی)، الکتروفورز موئینه و توالی یابی به روش Sanger،MLPA، بررسی سندرم X شکننده، مطالعه بیماری های عضلانی متفاوت و مشاوره در امر بیوانفورماتیک.